Poznámka:  Je-li vozidlo zamknuto klíčem, poplašné zařízení se neaktivuje (vozidla s motorem 3.0 Duractec-VE/-ST nebo 2.5 Duractec-VE a zvýšeným zabezpečením).
Systém se uvede do pohotovosti, jakmile se zamkne vozidlo, a působí jako odstrašující prostředek proti neoprávněným osobám pokoušejícím se otevřít dveře, kapotu nebo zavazadlový prostor nebo vyjmout autorádio.
Snímače interiéru
Poznámka:  Snímače interiéru pracují správně, jen když jsou všechna okna včetně střešního okna úplně zavřena. Navíc snímače nesmí být zakryty. Systém by se neměl aktivovat, pokud jsou uvnitř vozidla osoby, zvířata nebo jiné pohyblivé předměty.
Poznámka:  Neaktivujte snímače interiéru, používáte-li doplňkový systém topení, protože tím může být vyvolán poplach.
Snímače interiéru zaznamenávají jakýkoliv pohyb ve vozidle.
Poplašné zařízení se snímači pohybu v interiéru se uvádí do pohotovosti současně se systémem dvojitého zamykání.
Automatické zpoždění odjištění
Do 20 sekund od aktivace poplašného zařízení je ještě možno znovu otevřít vozidlo, aniž by se spustil poplach. Po této době poplašné zařízení monitoruje všechny dveře, kapotu a zadní výklopné dveře, za předpokladu, že jsou zavřeny.
Jestliže se dveře, kapota nebo zadní výklopné dveře zavřou později, systém je bude monitorovat po 20 sekundách.
Poplach
Jestliže neoprávněná osoba otevře dveře, zavazadlový prostor nebo kapotu, nebo když snímače interiéru (na přání) zjistí pohyb ve vozidle, rozezvučí se poplach na 30 sekund.
Výstražná funkce směrových světel bude aktivní po dobu pěti minut.
Jakýkoliv pokus o nastartování motoru nebo vyjmutí autorádia znovu rozezvučí poplach.