Zvolte na audio-jednotce režim rádia, CD nebo kazetového přehrávače.
Dálkovým ovládáním lze ovládat následující funkce:
Hlasitost
Missing Image
Zvýšení hlasitosti: Přitáhněte spínač VOL+ směrem k volantu.
Snížení hlasitosti: Přitáhněte spínač VOL- směrem k volantu.
Vyhledávání
Missing Image
Posuňte spínač SEEK směrem k volantu nebo k přístrojové desce:
  • V režimu rádia se vyhledá nejbližší stanice s vyšší nebo nižší frekvencí.
  • V režimu CD se zvolí následující nebo předchozí skladba.
Režim(Mode)
Missing Image
Poznámka:  Je-li vozidlo vybaveno systémem ovládání hlasem nebo soupravou pro mobilní telefon, funkce MODE (režim) nebude audiosystém ovládat.
Krátce stiskněte tlačítko na boku:
  • v režimu rádia se vybere následující přednastavená rozhlasová stanice,
  • v režimu CD se vybere následující CD, je-li nainstalován měnič CD,
  • ve všech režimech ke zrušení dopravního hlášení během vysílání.
Stiskněte a přidržte tlačítko na boku:
  • Chcete-li změnit režim (rádio, CD nebo kazetový přehrávač, atd.).