Missing Image
  POZOR:  Neuvádějte ostřikovač do chodu na dobu delší než 10 sekund a nikdy jej nezapínejte, je-li nádržka prázdná.

Pro aktivaci ostřikovače čelního skla stiskněte a držte tlačítko na konci páky.
Ostřikovač bude pracovat společně se stěrači. Po ostříknutí a provedení jednoho cyklu setření zůstanou stěrače chvíli v klidu a pak dojde ještě k jednomu setření pro očištění čelního skla.
Pokud jsou zapnuty světlomety, zapnou se současně s ostřikovačem čelního skla ostřikovače světlometů.