Missing Image
  POZOR:  Neuvádějte ostřikovač do chodu na dobu delší než 10 sekund a nikdy jej nezapínejte, je-li nádržka prázdná.

Ostřikovače světlometů pracují při zapnutém vnějším osvětlení a použití ostřikovače čelního okna. Systém je zásobován z nádržky na ostřikovací kapalinu ostřikovače čelního skla.