Polohy spínače osvětlení
Missing Image
AVypnuto
BBoční a koncová světla
CSvětlomety
DParkovací světla
Parkovací světla
Stlačte a otočte proti směru hodinových ručiček.
Automatická světla
Missing Image
  POZOR:  Automatická světla jsou doplňkový systém, který nezbavuje řidiče zodpovědnosti za vnější osvětlení vozidla.

Je-li spínač světel přepnut do polohy AUTO, klopená světla se zapínají a vypínají automaticky, v závislosti na okolním osvětlení.
Poznámka:  Dálková světla je možné zapnout pouze tehdy, pokud funkce automatických světlometů zapnula světlomety.
Pokud dojde k automatickému vypnutí světlometů při zapnutých dálkových světlech, budou i při opětovném zapnutí světlometů zapnuta dálková světla. Klopená světla je možno zvolit zatáhnutím za vícefunkční páku směrem k volantu.
Dálková/klopená světla
Missing Image
Přepíná se přitažením páky směrem k volantu.
Světelná houkačka
Missing Image
Přitáhněte páku lehce k volantu.