POZOR:  U vozidel vybavených světlomety s xenonovými výbojkami musejí být žárovky předních světlometů vyměněny odborníkem. Hrozí nebezpečí zranění v důsledku vysokého napětí.
  POZOR:  Žárovky a jejich okolí jsou za provozu horké. Před výměnou žárovky vypněte světla a nechte žárovku vychladnout.

Poznámka:   Po každé výměně žárovky nechte zkontrolovat správné nastavení světlometů.
Před výměnou žárovky vždy vypněte zapalování.
Nikdy se nedotýkejte skla halogenových žárovek. Používejte pouze žárovky s UV filtrem. Vadnou žárovku vždy nahrazujte novou žárovkou téhož typu. Po výměně žárovky zkontrolujte, zda všechna světla správně fungují.
Přední světlomety, boční svítilny, ukazatele směru
Poznámka:   Pro výměnu žárovek je nutné demontovat sestavu světlometu.
Demontujte sestavu světlometů.
Otevřete kapotu.
Missing Image
Demontujte otočnou sponu na obou koncích mřížky chladiče a vytáhněte mřížku chladiče.
Missing Image
Uchopte některou z úchytek a vytáhněte upevňovací kolík. Totéž proveďte i s druhou úchytkou.
Opatrně vytáhněte sestavu světlometu a odpojte konektor kabelového svazku.
Přední směrová světla
Žárovka s kulatou baňkou, 21 W, oranžová
Missing Image
 • Otočte držák žárovky proti směru hodinových ručiček a vytáhněte jej.
 • Zatlačte lehce na žárovku, otočte proti směru hodinových ručiček a vytáhněte ji.
 • Vyměňte žárovku.
Instalujte obráceným postupem, věnujte pozornost vodítkům.
Boční svítilny
Žárovka se skleněnou paticí, 5 W
Missing Image
 • Otočte kryt proti směru hodinových ručiček a vyjměte jej.
 • Pomocí plochého šroubováku opatrně vypačte objímku.
 • Vytáhněte žárovku a vyměňte ji.
Instalujte obráceným postupem, věnujte pozornost vodítkům.
Otevření sestavy světlometu
Missing Image
 • Odpojte konektor.
 • Uvolněte sponu v zadní části sestavy světlometu a demontujte kryt.
Při instalaci v obráceném pořadí dbejte na to, aby svorky řádně zapadly.
Přední světlomety - klopená světla
Halogenová žárovka H7, 55 W
Missing Image
 • Odpojte konektor.
 • Uvolněte drátěnou sponu a vytáhněte žárovku.
 • Vyměňte žárovku.
Instalaci proveďte obráceným postupem.
Přední světlomety - dálková světla
Halogenová žárovka H1, 55 W
Missing Image
 • Odpojte konektor.
 • Uvolněte drátěnou sponu a vytáhněte žárovku.
 • Vyměňte žárovku.
Instalaci proveďte obráceným postupem.
Boční směrové světlo
Žárovka se skleněnou paticí, 5 W
Missing Image
 • Posuňte sestavu světlometu dolů a vytáhněte ji ven.
 • Uchopte držák žárovky, otočte kryt svítilny proti směru hodinových ručiček a vyjměte jej.
 • Vytáhněte žárovku.
Instalaci proveďte obráceným postupem.
Přibližovací svítilny
Missing Image
Poraďte se prosím s odborníkem.
Mlhová světla (vozidla se sportovními nárazníky)
Halogenová žárovka H3, 55 W
Missing Image
 • Povolte šroub v rámečku světla do mlhy. Vypáčte rámeček světla do mlhy.
 • Uvolněte šrouby a vytáhněte svítilnu.
 • Odpojte konektor.
 • Vytáhněte žárovku a vyměňte ji.
Instalaci proveďte obráceným postupem.
Světla do mlhy (varianty ST)
H7, 55 W
Missing Image
 • Vyšroubujte šrouby v rámu mlhového světlometu.
 • Vypačte kroužek kolem čoček a rámeček mlhového světlometu.
 • Uvolněte dva šrouby a vytáhněte svítilnu.
Missing Image
 • Odpojte konektor
 • Otočte zadní část svítilny proti směru hodinových ručiček a vytáhněte ji.
 • Vytáhněte žárovku a vyměňte ji.
Instalaci proveďte obráceným postupem.
Zadní světla (4dveřová a 5dveřová varianta)
Otevřete zádní výklopné dveře.
Missing Image
Z vnitřku zavazadlového prostoru uvolněte otočné svorky krytu zadní skupinové svítilny.
Sejměte kryt.
Missing Image
Stiskněte dvě červené plošky k sobě a oddělte svítilnu od krytu.
Odpojte konektor
Missing Image
ASměrové světlo, 21 W
BBrzdové/koncové světlo 21/4 W
CKoncové světlo 5 W
DZpětný světlomet H1 halogenová žárovka
EKoncové světlo 5 W
FZadní mlhová svítilna 21 wattů
Jemně zatlačte na žárovku, otočte proti směru hodinových ručiček a vyjměte ji.
Vyměňte žárovku.
Instalaci proveďte obráceným postupem. Po instalaci vyzkoušejte správnou funkci světel.
Zadní světla (kombi)
Otevřete zadní výklopné dveře.
Missing Image
Z vnitřku zavazadlového prostoru vyjměte pravý horní kryt skupinové svítilny. Spodní kryt je upevněn svorkami. Sejměte kryt.
Odšroubujte dvě křídlové matice ze skupinové svítilny. Dávejte pozor na to, aby vám křídlové matice nespadly do otvoru.
Opatrně vyjměte svítilnu.
Missing Image
Jemně zatlačte na žárovku, otočte proti směru hodinových ručiček a vyjměte ji.
Missing Image
ABrzdová svítilna 21 wattů
BSměrové světlo, 21 W, oranžové
CZpětný světlomet 21 W, halogenová žárovka
DZadní světlo do mlhy/koncové světlo 21/4 W
Vyměňte žárovku.
Instalaci proveďte obráceným postupem. Po instalaci vyzkoušejte správnou funkci světel.
Střední brzdové světlo (4dveřová varianta)
Žárovka se skleněnou paticí, 5 W (5x)
Missing Image
Stáhněte kryt.
Missing Image
 • Odpojte konektor kabelového svazku a vyjměte sestavu světla.
 • Stiskněte úchyty a stáhněte kryt.
 • Vytáhněte žárovku a vyměňte ji.
Instalaci proveďte obráceným postupem.
Střední brzdové světlo (5dveřová varianta a kombi)
Žárovka se skleněnou paticí, 5 W (5x)
Missing Image
Odšroubujte dva šrouby a sejměte kryt.
Missing Image
 • Odpojte konektor kabelového svazku a vyjměte sestavu světla.
 • Stiskněte úchyty a stáhněte kryt.
 • Vytáhněte žárovku a vyměňte ji.
Instalaci proveďte obráceným postupem.
Osvětlení registrační značky
Sufitová žárovka, 5 W
Missing Image
 • Povolte dva šrouby a demontujte sestavu svítilny.
 • Vytáhněte žárovku a vyměňte ji.
Instalaci proveďte obráceným postupem.
Přední svítilna osvětlení interiéru
Sufitová žárovka, 10 W
Missing Image
 • Vypněte osvětlení interiéru (levá poloha spínače).
 • Vypačte sestavu svítilny plochým šroubovákem ve vybrání na protilehlé straně vzhledem ke spínači.
 • Vyjměte reflektor.
 • Vyměňte žárovku.
Instalaci proveďte obráceným postupem.
Zadní svítilna osvětlení interiéru
Sufitová žárovka, 10 W
Missing Image
 • Vypněte osvětlení interiéru (levá poloha spínače).
 • Vypačte sestavu svítilny plochým šroubovákem ve vybrání na protilehlé straně vzhledem ke spínači.
 • Vyjměte reflektor a vyměňte žárovku.
Instalaci proveďte obráceným postupem.
Svítilny ve slunečních clonách
Žárovka se skleněnou paticí, 5 W
Missing Image
 • Vypačte čočky.
 • Vyměňte žárovku.
Instalaci proveďte obráceným postupem.
Čtecí svítilny
Žárovka s kulovou baňkou 5 W
Missing Image
Žárovky je možno vyměnit po sklopení kontaktní desky dozadu.
Svítilna v odkládací skříňce
Žárovka se skleněnou paticí, 5 W
Vytáhněte žárovku a vyměňte ji.
Svítilna osvětlení prostoru pro nohy
Žárovka se skleněnou paticí, 5 W
Vytáhněte žárovku a vyměňte ji.
Svítilna osvětlení zavazadlového prostoru
Sufitová žárovka, 10 W
Missing Image
Pomocí plochého šroubováku opatrně vypačte sestavu svítilny z držáku a vyjměte žárovku.
Instalaci proveďte obráceným postupem.