POZOR:  Před manipulací s elektricky ovládanými okny byste si měli ověřit, že jejich pohybu nebrání žádné překážky, a zajistit, aby v blízkosti okenních otvorů nebyly děti a/nebo domácí zvířata. Pokud to neuděláte, může to mít za následek vážné zranění. Prvořadou povinností dospělých dohlížejících na děti je nenechávat je nikdy ve vozidle bez dozoru a nikdy nenechávat ve vozidle bez dozoru klíče.

Poznámka:  Jestliže se spínače použijí často během krátké doby, systém může být na určitou dobu vyřazen z provozu, aby se zabránilo poškození způsobenému přehřátím.
Poznámka:  Elektrická okna jsou připojena k systému globálního otevírání a zavírání vozidla.   Viz   Globální otevírání a zavírání
Pro ovládání elektricky ovládaných oken zapněte zapalování.
Missing Image
AStiskněte pro otevření
BStiskněte pro zavření
Automatické otevírání a zavírání okna
Missing Image
AKrátce stiskněte pro otevření
BKrátce stiskněte pro uzavření
Pro zastavení otevírání nebo zavírání podruhé stiskněte tlačítko.
Odpojení spínačů zadních oken
Missing Image
ASpínače zadních elektricky ovládaných oken jsou aktivní
BSpínače zadních elektricky ovládaných oken jsou odpojené
Ochrana proti sevření oknem
  POZOR:  Ochrana proti sevření není během vymazávání paměti elektricky ovládaného okna funkční. Zajistěte, aby při zavírání okna nebyly v cestě žádné překážky.
  POZOR:  Neopatrné zavírání elektricky ovládaných oken může vyřadit ochranu proti sevření a způsobit zranění.

Všechna elektricky ovládaná okna jsou vybavena ochranou proti sevření. Narazí-li okna při zavírání na překážku, automaticky se zastaví a vrátí se o určitou vzdálenost zpět.
Pro vyřazení ochrany proti sevření při zvýšeném odporu, např. v zimě, proveďte následující:
Zavřete okno/střešní okno dvakrát až do bodu odporu a nechte je vrátit zpět. Třikrát uzavřete okno do bodu odporu. Krátce uvolněte spínač a ihned jej zase stiskněte. Okno překoná odpor a bude možno ho úplně zavřít.
Vymazání paměti elektricky ovládaného okna
Missing Image
Po dočasném odpojení akumulátorové baterie od vozidla je nutno znovu nastavit paměť pro každé okno zvlášť:
Stiskněte tlačítko B, dokud se okno zcela nezavře. Uvolněte tlačítko a ihned ho znovu stiskněte.
Pokud byl postup počátečního nastavení proveden správně, okno se automaticky zavře. Pokud se okno nezavřelo automaticky, opakujte tento postup.