Missing Image
AUkazatel teploty chladicí kapaliny
BOtáčkoměr
CRychloměr
DUkazatel paliva
ETlačítko nulování denního počitadla kilometrů
FPočitadlo ujetých kilometrů a denní počitadlo kilometrů
GInformační displej
HTlačítko vynulování palubního počítače
Ukazatel teploty chladicí kapaliny
Při normální provozní teplotě zůstává ukazatel ve střední výseči.
Jestliže ukazatel přejde do červené sekce, motor se přehřívá. Vypněte zapalování a jakmile se motor ochladí, zjistěte příčinu poruchy.
Otáčkoměr
U vozidel se vznětovým motorem ukazuje otáčkoměr do 5 000 otáček za minutu.
Ukazatel paliva
Šipka vedle symbolu palivového čerpadla označuje, na které straně vozidla je plnicí hrdlo palivové nádrže.
Počitadlo ujetých kilometrů a denní počitadlo kilometrů
Missing Image
ADenní počitadlo kilometrů
BPočitadlo ujetých kilometrů
Denní počitadlo kilometrů
Denní počitadlo kilometrů může zaznamenat ujetou vzdálenost při jednotlivých cestách. Pro reset stiskněte tlačítko E.
Počitadlo ujetých kilometrů
Počitadlo ujetých kilometrů zaznamenává celkovou ujetou vzdálenost vozidla. Údaj počitadla kilometrů se bude zobrazovat ještě 10 minut po vypnutí zapalování.
Informační displej
Missing Image
AKontrolka tempomatu
BKontrolka rychloběhu
V závislosti na instalované výbavě indikuje venkovní teplotu nebo slouží jako displej palubního počítače.   Viz   Palubní počítač
U vozidel s 5stupňovou automatickou převodovkou zobrazuje rovněž režim řazení a právě zvolenou polohu volicí páky nebo zařazený převodový stupeň.   Viz   Automatická převodovka