Následující varovné a indikační kontrolky se rozsvítí při zapnutí zapalování jako potvrzení, že systém je funkční.
  • Brzdový systém
  • Airbag
  • Tlak oleje
  • Dveře otevřeny
  • Motor
  • Systém stability jízdy (ESP)
  • Zapalování
  • Nízká hladina ostřikovací kapaliny
  • ASM
  • Výměna oleje
Jestliže se kontrolka při zapnutí zapalování nerozsvítí, znamená to poruchu. Nechte si systém zkontrolovat odborníkem.
Varovná kontrolka ABS
Missing Image  Jestliže se varovná kontrolka ABS rozsvítí za jízdy, znamená to poruchu. Nechte si systém zkontrolovat odborníkem. Normální brzdění (bez ABS) bude i nadále fungovat.
Varovná kontrolka airbagu
Varovná kontrolka brzdového systému
  POZOR:  Pokud tato kontrolka svítí po uvolnění parkovací brzdy nebo za jízdy, okamžitě nechte brzdový systém odborně prohlédnout.

Missing Image  Rozsvítí se při zatažení parkovací brzdy.
Brzdový systém a varovná kontrolka ABS
  POZOR:  Snižujte rychlost vozidla postupně. Brzdy používejte s nejvyšší opatrností. Nesešlapujte prudce brzdový pedál.

Pokud se obě varovné kontrolky rozsvítí současně, okamžitě, jakmile to je z bezpečnostních důvodů možné, zastavte vozidlo. Před pokračováním v cestě si nechte brzdový systém zkontrolovat odborníkem.
Kontrolka ukazatele směru
Missing Image  Během činnosti bliká. Náhlá změna v rychlosti blikání může znamenat vadnou žárovku ve směrovém světle. Pokud bylo vozidlo vybaveno tažným zařízením ve výrobním závodě, kontrolka informuje i o vadných žárovkách na přívěsu.
Varovná kontrolka otevřených dveří
Missing Image  Rozsvítí se, pokud nejsou řádně zavřeny některé dveře nebo zavazadlový prostor.
Varovná kontrolka motoru
Missing Image  Varovná kontrolka motoru by měla po nastartování motoru zhasnout. Svítí-li při běžícím motoru, znamená to poruchu. Nechte si systém co nejdříve zkontrolovat odborníkem. Bliká-li za jízdy, snižte ihned rychlost vozidla. Pokud blikání pokračuje, vyhýbejte se prudkému zvyšování či snižování rychlosti. Motor bude pokračovat v chodu, ale bude mít omezený výkon. Nechte si vozidlo ihned zkontrolovat odborníkem.
Varovná kontrolka nebezpečí vzniku náledí
  POZOR:  I když teplota vzroste nad +4 °C, není zaručeno, že vozovka je prosta nebezpečí vyvolaných nepříznivým počasím.

Missing Image  Při okolní teplotě mezi 4 °C až 1 °C, varuje oranžová barva před možností výskytu ledu na vozovce. Při teplotách pod 0 °C varuje červená barva před zvýšeným nebezpečím výskytu ledu na vozovce.
Kontrolka žhavicích svíček
Missing Image  Svítí-li kontrolka žhavicích svíček, počkejte před startováním, dokud nezhasne.
Kontrolka světlometů
Missing Image  Rozsvítí se, pokud jsou zapnuta klopená nebo obrysová světla.
Varovná kontrolka zapalování
  POZOR:  Je-li hnací řemen nabíjecího systému vznětových motorů volný, potrhaný nebo přetržený, nebude fungovat ani posilovač brzd.

Missing Image  Rozsvítí-li se za jízdy, vypněte všechny postradatelné elektrické spotřebiče a zajeOte ihned k nejbližšímu odborníkovi.
Varovná kontrolka nízkého stavu paliva v nádrži
Missing Image  Pokud se rozsvítí tato varovná kontrolka, doplňte při nejbližší příležitosti palivo.
Varovná kontrolka nízké hladiny kapaliny ostřikovačů
Missing Image  Pokud se rozsvítí tato varovná kontrolka, při nejbližší příležitosti doplňte kapalinu.
Kontrolka dálkových světel
Missing Image  Svítí, jsou-li hlavní světlomety přepnuty na dálková světla nebo při světelné houkačce.
Varovná kontrolka tlaku oleje
Missing Image  Pokud kontrolka zůstane svítit po nastartování motoru nebo se rozsvítí během jízdy, okamžitě zastavte, vypněte motor a zkontrolujte hladinu oleje v motoru.   Viz   Kontrola motorového oleje.  Pokud je hladina oleje nízká, okamžitě olej doplňte.
Kontrolka výměny oleje
Vozidla s filtrem vznětových částic (DPF)
Missing Image  Pokud je třeba vyměnit olej v motoru mimo pravidelný servisní interval, rozsvítí se kontrolka výměny oleje a zůstane svítit. Nechte olej v motoru při nejbližší příležitosti vyměnit.
Váš prodejce nechá po provedení výměny oleje kontrolku výměny oleje zhasnout.
Upozornění na nezapnutý bezpečnostní pás
Kontrolka systému stability jízdy (ESP)
Poznámka:  Jestliže varovná kontrolka po zapnutí zapalování nesvítí nebo zůstane-li rozsvícena za jízdy, znamená to poruchu (pokud systém nebyl vypnut manuálně, v tom případě kontrolka také svítí). Po dobu poruchy bude systém vypnut. Nechte si systém zkontrolovat odborníkem.
Missing Image  Svítí, je-li systém stability jízdy (ESP) vypnutý, a bliká, když je systém ESP aktivní.