Mráz
Pokud okolní teplota klesne pod 4 °C, zazní výstražný tón.
Světla zapnuta
Pokud jsou zapnuta světla a dojde k otevření dveří řidiče, zazní výstražný tón.
Parkovací systém
Je-li systém funkční, zazní při zařazení zpátečky krátký tón. Došlo-li k závadě na systému, zazní při zařazení zpátečky souvislý tón nebo hluboké tóny v třísekundových intervalech.
Překročení rychlosti
Pokud rychlost vozidla překročí 120 km/h (70 mph), zazní výstražný tón.
Upozornění na nezapnutý bezpečnostní pás
Pokud není zapnut bezpečnostní pás řidiče, zazní výstražný tón.