Missing Image
Následující funkce jsou dostupné při zapnutém zapalování:
  • Teplota venkovního vzduchu
  • Dojezd na zbývající palivo
  • Průměrná spotřeba paliva
  • Okamžitá spotřeba paliva (v závislosti na zemi)
  • Průměrná rychlost
Tlačítko Info
Missing Image
  POZOR:  Z důvodu bezpečnosti silničního provozu funkce zapínejte a vypínejte, jen když je vozidlo v klidu.

Stisknutím se přepíná mezi funkcemi. Při každém stisknutí tlačítka zazní zvukový signál.
Nulovací tlačítko
Missing Image
Pro přepnutí mezi metrickou a britskou soustavou jednotek krátce stiskněte tlačítko.
Funkce průměrné spotřeby paliva a průměrné rychlosti je možno jednotlivě vynulovat přidržením nulovacího tlačítka na dvě sekundy, když je zvolena příslušná funkce.
Teplota venkovního vzduchu
Missing Image
Ukazuje teplotu venkovního vzduchu. Při teplotě +4 ºC nebo nižší se rozsvítí výstražná kontrolka.   Viz   Varovné kontrolky a indikátory
Dojezd na zbývající palivo
Missing Image
Indikuje přibližnou vzdálenost, kterou vozidlo ujede na zbývající palivo v nádrži.
Průměrná spotřeba paliva
Missing Image
Stisknutím nulovacího tlačítka se vynuluje.
Okamžitá spotřeba paliva
Missing Image
Okamžitá spotřeba paliva se zobrazuje, až vozidlo dosáhne rychlosti nad 6,5 km/h (4 mph). Je-li rychlost vozidla nižší než 5 km/h (3 mph), indikuje se _._ l/100 km, nebo 0 MPG, jsou-li zvoleny britské jednotky.
Průměrná rychlost
Missing Image
Indikuje průměrnou rychlost od posledního vynulování funkce. Stisknutím nulovacího tlačítka se vynuluje.