Venkovní vzduch
Vstupní otvory vzduchu před čelním oknem udržujte vždy prosté sněhu, listí atd., aby mohl systém účinně fungovat.
Recirkulovaný vzduch
Poznámka:   Nedoporučuje se používat recirkulovaný vzduch déle než 30 minut, protože nedochází k přísunu čerstvého vzduchu a okna se mohou zamlžovat.
Jestliže se zvolí se recirkulovaný vzduch, bude cirkulovat jen vzduch, který je momentálně v prostoru pro cestující. Do vozidla nebude proudit venkovní vzduch.
Protipachový filtr
Protipachový filtr odstraňuje většinu potenciálně nebezpečných částic jako je pyl, průmyslový spad a silniční prach ze vzduchu pronikajícího do interiéru vozidla. Filtr s aktivním uhlím rovněž odstraňuje zápachy.
V automatické mycí lince byste měli vypínat ventilátor, aby se na filtru neusazovaly usazeniny vosku.
Ventilátor větrání
Motor ventilátoru může vydávat hluk.
Topení
Topení závisí na teplotě chladicí kapaliny a je tudíž účinné, jen když je motor teplý.
Klimatizace
Poznámka:   Klimatizace funguje, jen když je teplota vyšší než +5 oC, motor běží a ventilátor je zapnut. Provoz klimatizace vede k vyšší spotřebě paliva.
Je-li zapnuta klimatizace, vzduch prochází přes chladicí výměník tepla, kde se ochlazuje. Navíc se ze vzduchu odstraňuje vlhkost, což pomáhá udržovat okna nezamlžená.
Kondenzovaná voda je odváděna mimo vozidlo. Je tudíž zcela normální, je-li pod zaparkovaným vozidlem loužička vody.
Všeobecné pokyny pro ovládání klimatu v interiéru vozidla
Zavřete zcela všechna okna.
Pro účinné ohřátí interiéru vozidla by měl být ohřátý vzduch nasměrován do prostoru pro nohy. V chladném nebo vlhkém počasí nasměrujte část vzduchu na čelní sklo a boční okna.
Pro účinné ochlazování interiéru by měl být chladný vzduch nasměrován do oblasti hlavy.