Ovládací prvek teploty
Missing Image
ModráStudený
ČervenáTeplý
Ventilátor větrání
Missing Image
Chcete-li snížit otáčky ventilátoru a tím množství vzduchu, stiskněte levé tlačítko.
Chcete-li zvýšit otáčky ventilátoru a tím množství vzduchu, stiskněte pravé tlačítko.
Nastavení ventilátoru se indikuje na displeji.
Ovládací prvek rozvodu vzduchu
Missing Image
AProstor pro nohy
BÚroveň hlavy
CČelní sklo
Současně lze zvolit libovolnou kombinaci.
Rychlé odmrazování/odmlžování okna
Missing Image
Dokud je zvoleno tlačítko , není možno zvolit recirkulovaný vzduch a klimatizaci nelze vypnout. Otáčky ventilátoru a teplota se automaticky nastaví na maximum a nelze je nastavovat manuálně.
Jestliže se tlačítko stiskne znovu, systém se vrátí k původnímu nastavení.
Zapínání a vypínání klimatizace
Missing Image
Chcete-li zapnout chlazení pomocí klimatizace, stiskněte tlačítko A/C. Když je chlazení zapnuto, na displeji se zobrazuje A/C.
Recirkulovaný vzduch
Missing Image
Stisknutím tlačítka se přepíná mezi venkovním a recirkulovaným vzduchem. Kontrolka v tlačítku indikuje recirkulaci vzduchu.
Zapnutí a vypnutí systému řízení klimatu
Missing Image
Poznámka:  Toto nastavení doporučujeme jen při jízdě s otevřenými okny a/nebo střešním oknem.
Stisknutím tlačítka OFF se vypne celý systém. Systém řízení klimatu je vypnut a je zvolena recirkulace vzduchu.
Stiskne-li se tlačítko ON, systém se vrátí k předchozímu nastavení.
Stisknete-li jiné tlačítko, uložené nastavení se při zapnutí systému změní.
Trvalá komfortní nastavení
Missing Image
Nastavte teplotu a otáčky ventilátoru, aby vyhovovaly vašim požadavkům. Zapněte klimatizaci. Doporučené nastavení rozvodu vzduchu je směrem do prostoru pro nohy nebo směrem na cestující.
Rychlé vyhřátí interiéru vozidla
Missing Image
Stiskněte tlačítko a zvolte vysoké otáčky ventilátoru.
Rychlé ochlazení interiéru vozidla
Missing Image
Při vysokých venkovních teplotách zapněte klimatizaci a ventilátor. Ovládací prvek teploty nastavte na chladno. Rozvod vzduchu nastavte podle osobních požadavků. Doporučené nastavení rozvodu vzduchu je směrem na cestující.
Missing Image
Při velmi vlhkém počasí a pro dosažení co největšího chladicího efektu zapněte také recirkulovaný vzduch a ventilátor nastavte na vysoké otáčky.