Vyhřívaná okna
Slouží pro rychlé odmrazení nebo odmlžení čelního skla nebo zadního okna. Zapíná se jen v případě nutnosti.
Vozidla se vznětovým motorem
Vyhřívané čelní sklo a vyhřívané sklo zadního okna budou při nízké okolní teplotě a studeném motoru automaticky zapnuty a vypnuty. Stiskněte spínače pro jejich vypnutí.
Vyhřívané čelní sklo
Missing Image
Systém je v provozu, jen když běží motor; odmrazuje také trysky předních ostřikovačů. Zapnutí a vypnutí se provede stisknutím tlačítka. Kontrolka ve spínači signalizuje zapnutí.
Vyhřívání se po krátké době automaticky vypne.
Vyhřívané zadní okno
Missing ImageMissing Image
Nejprve zapněte zapalování.
Zapnutí a vypnutí se provede stisknutím tlačítka. Kontrolka ve spínači signalizuje zapnutí.
Vyhřívání se po krátké době automaticky vypne.
Vyhřívaná vnější zpětná zrcátka
Elektricky ovládaná vnější zpětná zrcátka mají rovněž vyhřívací prvek pro odmrazení nebo odmlžení skla. Tento systém pracuje při zapnutí vyhřívání zadního okna.