Pomocné topení pomáhá zahřívat motor a interiér vozidla. Je zabudováno do chladicího systému motoru a zapíná a vypíná se automaticky v závislosti na teplotě chladicí kapaliny.
Je možné, že když je programovatelné nezávislé topení aktivováno, vychází zpod bočních stran vozidla kouř. To je normální.