Missing Image
  POZOR:  Před manipulací se střešním oknem byste si měli ověřit, že jejich pohybu nebrání žádné překážky, a zajistit, aby v blízkosti otvoru nebyly děti nebo domácí zvířata. Pokud to neuděláte, může to mít za následek vážné zranění. Prvořadou povinností dospělých dohlížejících na děti je nenechávat je nikdy ve vozidle bez dozoru a nikdy nenechávat ve vozidle bez dozoru klíče.

Poznámka:  Jestliže se spínače použijí často během krátké doby, systém může být na určitou dobu vyřazen z provozu, aby se zabránilo poškození způsobenému přehřátím.
Poznámka:  Střešní okno je připojeno k systému globálního otevírání a zavírání vozidla.   Viz   Globální otevírání a zavírání
Existují dva způsoby otvírání střešního okna - zvednutí zadní části okna nebo posunutí střešního okna dozadu pod střechu. Střešní okno se otvírá a zavírá po dobu stisknutí spínače.
Pokud chcete ovládat elektrické střešní okno, zapněte zapalování.
Otevírání a zavírání střešního okna
Missing ImageMissing Image
AStiskněte pro zavření
BStiskněte pro otevření
Vyklopení střešního okna
Missing ImageMissing Image
AStiskněte pro otevření
BStiskněte pro zavření
Automatické otevírání a zavírání střešního okna
Pro automatické otevření nebo zavření střešního okna krátce stiskněte tlačítko pro otevření nebo zavření. Pro zastavení otevírání nebo zavírání střešního okna podruhé stiskněte tlačítko.
Ochrana proti sevření střešním oknem
  POZOR:  Ochrana proti sevření není funkční, pokud je střešní okno v bezpečnostním režimu nebo se obnovují funkční nastavení. Zajistěte, aby při zavírání okna nebyly v cestě žádné překážky.
  POZOR:  Neopatrné zavírání elektricky ovládaného střešního okna může vyřadit ochranu proti sevření a způsobit zranění.

Elektrické střešní okno je vybaveno ochranou proti sevření. Narazí-li střešní okno při zavírání na překážku, automaticky se zastaví a vrátí se o určitou vzdálenost zpět.
Pro vyřazení ochrany proti sevření při zvýšeném odporu, např. v zimě, proveďte následující:
Zavřete střešní okno dvakrát až do bodu odporu a nechte je vrátit zpět. Třikrát uzavřete střešní okno do bodu odporu. Krátce uvolněte spínač a ihned jej zase stiskněte. Střešní okno překoná odpor a bude možno ho úplně zavřít.
Bezpečnostní režim střešního okna
Zjistí-li systém poruchu, přejde do bezpečnostního režimu. Střešní okno se bude pohybovat vždy jen asi 0,5 sekundy a potom se opět zastaví. Když se střešní okno přestane pohybovat, zavřete je opakovanými stisky spínače. Je-li zvednuta zadní část střešního okna, zvedněte ji úplně a pak střešní okno zavřete. Nechte si systém ihned zkontrolovat odborníkem.
Nové naprogramování střešního okna
V případě, že se střešní okno již řádně nezavírá, proveOte následující postup nového naprogramování:
  • Vykloňte střešní okno co nejvíce vzad. Uvolněte tlačítko.
  • Znovu stiskněte a držte toto tlačítko po dobu 30 sekund, dokud neuvidíte pohyb střešního okna.
  • Uvolněte tlačítko a hned ho znovu stiskněte a držte. Střešní okno se zavře, úplně otevře a pak znovu zavře. Neuvolňujte tlačítko dříve, dokud střešní okno podruhé nedosáhne plně zavřené polohy.
Pokud dojde k přerušení ve stisknutí tlačítka, proces obnovy funkčních nastavení se přeruší. Začněte postup provádět znovu od začátku.