Missing Image
  • SeOte ve vzpřímené poloze se spodní Částí páteře co nejvíc vzadu a opěradlem skloněným nejvýĄe o 30 stupňŻ.
  • Opěrky hlavy nastavte tak, aby horní strana opěrky byla v úrovni temene vaĄí hlavy.
  • Neposouvejte přední sedadla příliĄ blízko k přístrojové desce. Řidič by měl držet volant v poloze ‘za 10 minut 2’ s mírně ohnutými pažemi. Nohy by měly být rovněž mírně ohnuty, aby bylo možno pedály plně proĄlápnout až k podlaze.
  • BezpeČnostní pás by měl procházet středem ramene; bederní pás by měl těsně obepínat boky, nikoliv žaludek.