Přední opěrky hlavy
Missing Image
Pření opěrky hlavy jsou vybaveny doplňkovou bezpečnostní funkcí. V případě nárazu zezadu se budou pohybovat dopředu a tím tlumit pohyb hlav cestujících. Tím se snižuje riziko zranění krční páteře.
Zvýšení: Vytáhněte opěrku hlavy nahoru.
Snížení: Stiskněte aretační tlačítko a zatlačte opěrku hlavy dolů.
Vozidla bez zábavního systému pro cestující na zadních sedadlech
Nastavení úhlu: Sklopte opěrku hlavy dopředu nebo dozadu.
Demontáž: Stiskněte aretační tlačítko a stlačte tlačítko na druhé straně, například šroubovákem. Vytáhněte opěrku hlavy.
Při vracení opěrky na místo stiskněte obě tlačítka a vytlačte opěrku zpět do správné polohy.
Zadní opěrky hlavy
Missing Image
  POZOR:  Je-li zadní sedadlo obsazeno cestujícím nebo dětským zádržným prostředkem, mějte opěrku hlavy vždy ve zvednuté poloze.

Zvýšení: Vytáhněte opěrku hlavy nahoru.
Snížení krajních opěrek hlavy: Stiskněte obě aretační tlačítka a stlačte opěrku hlavy dolů.
Snížení střední opěrky hlavy: Stiskněte aretační tlačítko a zatlačte opěrku hlavy dolů.
Při vyjímání vnějších opěrek hlavy u 4/5dveřových modelů se musí opěradlo příslušného sedadla sklopit dopředu. Pak stiskněte aretační tlačítka a vytáhněte opěrku.