Sklopení opěradel zadních sedadel dopředu
5dveřový a kombi
Missing Image
Stiskněte uvolňovací tlačítko na zadním opěradle a sklopte zadní opěradlo dopředu.
4dveřový
Missing Image
Zatáhněte za jednu nebo obě uvolňovací rukojeti v zavazadlovém prostoru a sklopte opěradlo dopředu.
Vrácení opěradla do vztyčené polohy
Opěradlo musí zapadnout do západek na obou stranách. Bezpečnostní pásy musí být před opěradlem.
Sklopte sedák zadního sedadla a opěradlo vpřed
5dveřový a kombi
Missing Image
Zatáhněte za smyčku mezi sedákem sedadla a opěradlem a sklopte sedák sedadla dopředu. Vyjměte opěrky hlavy ze zadních sedadel a sklopte opěradlo dopředu.
Missing Image
Poznámka:  Pokud je vidět červenou značku na uvolňovacím tlačítku, opěradlo není zcela zachyceno. Uvolněte opěradlo a opakujte postup, až červenou značku nebude vidět. Jestliže bezpečnostní pás zabudovaný do opěradla nefunguje správně, zkontrolujte uvolňovací mechanizmus.
Při vracení sedadel do původní polohy zajistěte, aby bezpečnostní pásy fungovaly správně a byly umístěny před opěradlem. U vozidel s vyhřívanými zadními sedadly dávejte pozor na to, aby se nesevřely nebo nepoškodily elektrické přívody.