Missing Image
  POZOR:  Vyhřívání při vypnutém motoru způsobuje vybíjení baterie.

Poznámka:  Nastavení vyhřívaných sedadel se při vypnutí zapalování uloží do paměti. Když se zapalování znovu zapne, nastavení se automaticky obnoví.
Vyhřívání sedadel je možno jednotlivě nastavovat po krocích pomocí ovládacích prvků na středové konzole.
Chcete-li zvýšit teplotu, tiskněte opakovaně tlačítko +. Opakovanými stisky tlačítka se bude teplota snižovat. Počet svítících kontrolek vedle tlačítka indikuje zvolený stupeň. Pokud nesvítí žádné světlo, je vyhřívání sedadla vypnuto.
Doporučená nastavení
Pro vyhřívání na delší dobu s dosažením příjemné teploty používejte stupně 1 nebo 2. Stupně 4 a 5 doporučujeme pouze na kratší dobu pro dosažení velkého rozdílu teplot.