Missing Image
  POZOR:  Větrání při vypnutém motoru způsobuje vybíjení baterie.

Poznámka:   Nastavení větraných sedadel se při vypnutí zapalování uloží do paměti. Když se zapalování znovu zapne, nastavení se automaticky obnoví.
Větrání sedadel je možno jednotlivě nastavovat po krocích pomocí ovládacích prvků na středové konzole.
Chcete-li zvýšit teplotu, tiskněte opakovaně tlačítko +. Opakovanými stisky tlačítka se bude teplota snižovat. Počet svítících kontrolek vedle tlačítka indikuje zvolený stupeň. Nastavení ohřívání se indikuje červeně, nastavení chlazení modře. Pokud nesvítí žádné světlo, je větrání sedadla vypnuto.
Doporučená nastavení
Pro větrání na delší dobu s dosažením příjemné teploty používejte stupně 1 nebo 2. Stupně 4 a 5 doporučujeme pouze na kratší dobu pro dosažení velkého rozdílu teplot.
Když jsou sedadla větrána, je možné, že se automaticky zapne vyhřívání. Je to tak proto, aby proud vzduchu nezačal být nepříjemně chladný.
Pro větrání sedadel se používá vzduch v interiéru vozidla. Chladicí účinek tedy závisí na teplotě interiéru vozidla. Pokud je to nutné, zapněte klimatizace a nastavte rozvod vzduchu do prostoru pro nohy.   Viz   Regulace klimatu