Missing Image
Čas se nastavuje stisknutím tlačítka. Minuty se posouvají dopředu krátkým stisknutím tlačítka. Pokud tlačítko přidržíte, provádí se rychlý posuv.