Missing Image
  POZOR:  Zapalovač nikdy nenechávejte zapojen, protože by to způsobilo poškození. Zapalovač vždy odstraňte, pokud ponecháváte děti samotné ve vozidle.

Při používání zapalovač stiskněte a vyčkejte, až se automaticky vysune.
Zásuvku zapalovače je možné použít i pro napájení 12voltových zařízení s proudovým odběrem maximálně 10 ampér. Pokud však neběží motor, způsobuje to vybíjení baterie.
Pro připojování elektrických spotřebičů používejte výhradně specifikované konektory z řady příslušenství Ford nebo konektory pro použití se standardními zásuvkami SAE.