Missing Image
  POZOR:  Neumísťujte do držáků pohárů za jízdy horké nápoje - hrozí nebezpečí opaření.

Stisknutím tlačítka se otvírají. Zavírá se zatlačením.