Obecné pokyny pro startování motoru
Missing Image
  POZOR:  Pokud motor nelze nastartovat, podívejte se na pokyny týkající se odpojovače přívodu paliva.   Viz   Uzavírací ventil paliva

Nikdy neprotáčejte startér najednou déle než 30 sekund. Jakmile motor naskočí, ihned uvolněte klíč zapalování. Jestliže motor nenastartuje, vraťte klíč zapalování do polohy 0 a zopakujte postup startování.
Studený/horký potok
  POZOR:  Při teplotách pod -20 °C otočte klíč zapalování před startováním motoru alespoň na jednu sekundu do polohy II. Tím se zajistí dosažení maximálního tlaku paliva.

Sešlápněte plně spojkový pedál a startujte motor, aniž byste se dotkli plynového pedálu.
Pokud se motor během 15 sekund nerozběhne, počkejte chvíli a postup zopakujte.
Jestliže motor nenastartuje ani na třetí pokus, počkejte 10 sekund a postupujte podle procedury pro přeplavený motor.
Přeplavený motor
Sešlápněte plně pedál spojky.
Pomalu plně sešlápněte plynový pedál, přidržte jej v této poloze a nastartujte motor.
Jestliže motor nenastartuje, zopakujte postup pro studený/horký motor.