Obecné pokyny pro startování motoru
Missing Image
  POZOR:  Pokud motor nelze nastartovat, podívejte se na pokyny týkající se odpojovače přívodu paliva.   Viz   Uzavírací ventil paliva

Nezapínejte startér na dobu delší než 30 sekund. Jakmile motor naskočí, ihned uvolněte klíč zapalování. Jestliže motor nenastartuje, vraťte klíč zapalování do polohy 0 a zopakujte postup startování.
Studený/horký potok
Sešlápněte spojkový pedál, aniž byste se dotkli plynového pedálu.
Poznámka:   Kontrolka žhavicích svíček funguje současně jako varovná kontrolka motoru.   Viz   Varovné kontrolky a indikátory
Missing Image  Otočte klíček do polohy II a ujistěte se, že se rozsvítila kontrolka žhavicích svíček.
Než začnete startovat motor, počkejte, až kontrolka zhasne, a pak roztáčejte motor bez přestávky, dokud nenaskočí.
Jestliže se motor nerozběhne, opakujte celý postup startování.
Při nízkých teplotách pod-15 °C může být nezbytné zapnout startér až na 30 sekund. Pokud takové podmínky trvají delší dobu, doporučujeme používat ohřívač bloku motoru.