Jízda s katalyzátorem
Nevyprazdňujte úplně palivovou nádrž.
Neprovádějte dlouhé startování motoru.
Nenechávejte běžet motor s odpojenou zapalovací svíČkou.
Neroztlačujte ani neroztahujte vozidlo; použijte startovací kabely.   Viz   Startování motoru pomocí cizího zdroje
Nikdy nevypínejte zapalování za jízdy.
Parkování
  POZOR:  Je dŻležité vyhýbat se parkování, chodu motoru ve volnoběhu nebo provozování vozidla na suchém listí nebo suché trávě. I když je motor vypnut, výfuk na krátkou dobu nadále vyzařuje znaČné množství tepla, Čímž vzniká nebezpeČí požáru.