Missing Image
Zatáhněte za páčku dálkového uvolnění vedle sedadla řidiče. Otevřete uzávěr plnicího hrdla a otočte víko proti směru hodinových ručiček.
Při odnímání uzávěru palivové nádrže může být slyšet syčivý zvuk. To je normální a není třeba se tím zabývat.
Při nasazování otáčejte víkem ve směru hodinových ručiček, dokud nezaklapne.