POZOR:  Natankujete-li do svého vozidla nesprávné palivo nebo přísady, nepokoušejte se nastartovat motor. Mohlo by to vést k poĄkození motoru.