POZOR:  Zpátečku zařazujte, jen když je vozidlo v klidu.
  POZOR:  Při řazení z 5. na 4. rychlostní stupeň netlačte řadicí páku příliš do strany, aby nedošlo k neúmyslnému zařazení 2. rychlostního stupně.

Aby nedocházelo k hluku ozubení při řazení zpátečky, počkejte asi tři sekundy se sešlápnutou spojkou a vozidlem v klidu.
Vozidla s motorem 1.8 Duratec-SCi dosahují maximální rychlosti pouze na pátý rychlostí stupeň.
Zpátečka - 5stupňová převodovka
Missing Image
Zpátečku zařadíte tak, že posunete řadicí páku do neutrální polohy a pak páku zatlačíte zcela doprava proti tlaku pružiny a přitáhnete dozadu.
Zpátečka - 6stupňová převodovka
Missing Image
  1. Vytáhněte zajišťovací kroužek.
  2. Posuňte řadicí páku doleva a vpřed.