Dvouokruhový brzdový systém
  POZOR:  Jestliže jeden brzdový okruh selže, bude se vám brzdový pedál nejprve jevit jako méně účinný. Potom budete muset na brzdový pedál působit větší silou a dodržovat větší odstupy v důsledku zvětšené brzdné dráhy. Před pokračováním v cestě si nechte brzdový systém zkontrolovat odborníkem.

Missing Image
Vaše vozidlo je vybaveno diagonálně rozděleným dvouokruhovým brzdovým systémem. Dojde-li k selhání jednoho brzdového okruhu, druhý okruh zůstane funkční.
Kotoučové brzdy
Missing Image
Mokré brzdové kotouče způsobují snížení brzdného účinku.
Po výjezdu z mycí linky nebo při jízdě hlubší vodou sešlápněte krátce za jízdy brzdový pedál, aby se z brzdových kotoučů odstranila vrstva vody.
Asistent nouzového brzdění
  POZOR:  Asistent nouzového brzdění je doplňkový systém, který nezbavuje řidiče zodpovědnosti za zachovávání potřebné opatrnosti a pozornosti při jízdě.

Asistent nouzového brzdění rozpozná měřením síly vyvinuté na brzdový pedál situaci s nouzovým brzděním. Systém automaticky zajišťuje maximální brzdný účinek po dobu sešlápnutí pedálu. Tím se v kritických situacích může zkrátit brzdná vzdálenost.