Vypnutí systému ESP
Missing Image
Systém je možno vypnout manuálně stisknutím a přidržením spínače ESP alespoň na jednu sekundu. Rozsvítí se jak varovná kontrolka ESP na přístrojovém panelu, tak kontrolka OFF ve spínači. Funkčnost systému je možno obnovit novým stisknutím spínače.
Při každém zapnutí zapalování se systém automaticky zapne.