Missing Image
Poznámka:   Jestliže se kontrolka při zapnutí zapalování nerozsvítí nebo zůstane rozsvícena za jízdy, znamená to poruchu. Po dobu poruchy bude systém vypnut. Nechte si systém zkontrolovat odborníkem.
Když se zapne zapalování (do polohy II), systém se automaticky uvede do provozu a kontrolka ve spínači se krátce rozsvítí pro potvrzení provozuschopnosti systému.
Když se aktivuje systém řízení prokluzu, což se projevuje blikáním kontrolky, ihned snižte otáčky motoru. Jinak by mohlo dojít k poĄkození vozidla, zejména na povrchu s nízkým třením, například na sněhu nebo na ledu.
Vypnutí BTCS
Missing Image
Zapnutí a vypnutí se provede stisknutím spínaČe. Když je systém vypnut, kontrolka ve spínači svítí.
Jedete-li se sněhovými řetězy nebo se snažíte "houpáním" vyjet ze sněhu, doporučuje se systém vypnout stisknutím spínače.