Missing Image
Je-li nainstalováno zadní zavěšení s automatickým nastavováním světlé výšky, vozidlo pojede v přibližně stejné světlé výšce nezávisle na zatížení. Systém za jízdy automaticky udržuje správnou světlou výšku bez ohledu na přírůstek nebo úbytek hmotnosti.
Je-li nainstalován systém nastavování sklonu světlometů, dbejte na to, aby byla použita odpovídající poloha přepínače.   Viz   Nastavení sklonu světlometů