Missing Image
  POZOR:  Máte-li nainstalováno tažné zařízení, zachovávejte opatrnost.

Poznámka:  Je-li vozidlo vybaveno originálním pevným tažným zařízením Ford, je nutno při couvání zachovávat mimořádnou opatrnost.
Systém se aktivuje automaticky po zapnutí zapalování a zařazení zpátečky. Zazní krátký tón pro indikaci připravenosti systému.
Měřicí rozsah je rozdělen do pěti varovných zón. Jak se vzdálenost k překážce zmenšuje, zní varovný tón začínající jako pomalé pípání, jež se postupně zrychluje až do souvislého tónu.
Porucha systému je indikována hlubokým souvislým tónem nebo hlubokým tónem znějícím v třísekundových intervalech. Nechte si systém zkontrolovat odborníkem.
Vozidla s originálním tažným zařízením Ford, ať pevným nebo demontovatelným, budou indikovat vzdálenost od nárazníku k překážce.
Snímače udržujte vždy čisté a prosté ledu a sněhu (nečistěte je ostrými předměty).