POZOR:  Nepoužívejte tempomat v hustém provozu, na klikaté silnici nebo je-li povrch silnice kluzký.

Tempomat automaticky upravuje výkon motoru, aby byla dodržena nastavená rychlost. Při sjíždění ze svahu může rychlost vozidla vzrůst nad nastavenou rychlost, protože systém nepracuje s brzdami. V tom případě je možno systému pomoci k návratu k uložené rychlosti zařazením nižšího rychlostního stupně a stisknutím tlačítka RES.
Dokud rychlost vozidla nepřekročí 40 km/h (25 mph), systém nepracuje. U vozidel se vznětovými motory, je-li zařazen první nebo druhý rychlostní stupeň, systém nepracuje.