Zapnutí a vypnutí tempomatu
Missing Image
ON (zap.)Systém je připraven uložit rychlost.
OFF (vyp.)Rychlost uložená v paměti se vymaže.
Uložení rychlosti vozidla
Missing ImageMissing Image
Stiskněte SET+ nebo -. Na informačním displeji se rozsvítí kontrolka a vozidlo bude udržovat aktuální rychlost.
Změna uložené rychlosti vozidla
Stiskněte SET+ pro zrychlení. Stiskněte - pro zpomalení. Rychlost vozidla se bude měnit bez nutnosti stlačení pedálu plynu.
Rychlost, při které se uvolní spínač, se stane novou nastavenou rychlostí.
Krátce stiskněte SET+ nebo - pro mírné zrychlení nebo zpomalení vozidla.
Sešlápnutí plynového pedálu vyvolá zrychlení vozidla, aniž by se změnila nastavená rychlost.
Zrušení a obnovení
Missing Image
Pro zrušení stiskněte pedál brzdy nebo plynu nebo stiskněte tlačítko RES. Kontrolka na informačním displeji zhasne.
Pro obnovení jízdy naposledy uloženou rychlostí stiskněte tlačítko RES.