Missing ImageMissing Image
  POZOR:  Je-li třeba do vozidla umisťovat předměty, zajistěte je proti pohybu.
  POZOR:  Zavazadla a jiné zátěže je třeba v zavazadlovém/ložném prostoru umísťovat co nejníže a co nejvíc dopředu.
  POZOR:  Jízda s otevřenými zadními výklopnými/zadními dveřmi může být nebezpečná, protože do interiéru vozidla mohou být nasávány výfukové plyny.