POZOR:  Neukládejte předměty na kryt zavazadlového prostoru.

5dveřový
Demontáž
Missing Image
Odpojte dva zvedací popruhy na záOových dveřích. Uvolněte kryt na bocích a vytáhněte jej vodorovně bez naklánění.
Zpětná montáž
Vložte kryt vodorovně, vyrovnejte jej do správné polohy a zatlačte až na doraz. Upevněte zvedací popruhy na záOové dveře.
Kombi
Missing Image
Vytáhněte roletu a zajistěte ji v upevňovacích bodech. Roletu je možno úplně vyjmout stlačením obou konců nosné tyče dovnitř.