Střešní nosič
Missing Image
  POZOR:  Jízda s nákladem na střeše může mít negativní vliv na ovladatelnost vozidla.

Střešní lišty (kombi)
Postranní upevňovací lišty jsou navrženy tak, aby na ně bylo možno upevnit střešní nosiče (na kola nebo lyže atd.) z řady příslušenství Ford. Zátěž by měla být rovnoměrně rozdělena na příčných lištách a/nebo na bočních lištách. Nikdy neumisťujte zátěž přímo na povrch střechy.
Missing Image
Uzamykatelné příčné lišty s klíčem z řady příslušenství Ford je možno obdržet u dealerů Ford.
Missing Image
Poznámka:  Dbejte na to, abyste nenamontovali příčné lišty nad zadní část střešního okna tak, že by to omezovalo zvedací mechanizmus.
Aby se minimalizoval hluk, je možno dvě příčné lišty namontovat ve vzdálenosti 30 cm nebo je úplně demontovat, nejsou-li používány.