Poznámka:  Vozidla Mondeo ST nejsou schválena pro tažení přívěsu.
Maximální užitečné zatížení vozidla a přívěsu představují technicky závazné hodnoty pro svahy do 12 % a nadmořskou výšku 1 000 metrů. V oblastech s větší nadmořskou výškou může řidší vzduch způsobit snížení výkonu motoru, takže platí následující omezení:
V nadmořské výšce nad 1 000 metrů se musí garantovaná maximální přípustná hmotnost soupravy snížit o 10 % na každých 1 000 metrů nadmořské výšky.
Prudká klesání
  POZOR:  Náběhová brzda přívěsu není řízena protiblokovacím brzdovým systémem.

Před prudkým klesáním zavčas zařaďte nižší rychlostní stupeň.
Je-li u automatické převodovky brzdění v režimu jízdy ze svahu nedostatečné, zvolte manuální režim a podle potřeby druhý nebo první rychlostní stupeň.