POZOR:  Pokud není splněná některá z následujících podmínek, nepoužívejte rameno kulového kloubu a nechte jej zkontrolovat odborníkem.

Před začátkem jízdy se ujistěte, že je rameno kulového kloubu řádně zamknuté. Kontrola:
  • Páka 1 musí být v jeho původní poloze (pravá strana).
  • Klíč je vyjmut.
  • Zajistěte polohu ramena kulového kloubu. (Když jím zacloumáte, musí zůstat dokonale na svém místě.)
Missing Image
  POZOR:  Nikdy nazapojujte bezpečnostní lanko přímo na rameno kulového kloubu.

  • Připojte bezpečnostní lanko k bezpečnostnímu oku.