POZOR:  Aby uzamykací mechanizmus pracoval hladce, je nutné demontáž a montáž ramena kulového kloubu provádět správně.
  POZOR:  Pro montáž/demontáž ramena kulového kloubu nepoužívejte žádné nářadí. Neupravujte spojku přívěsu. Nerozebírejte/neopravujte rameno kulového kloubu.
  POZOR:  Aby nedošlo k nebezpečí zranění, nikdy neodmykejte rameno kulového kloubu s připojeným přívěsem.
  POZOR:  Aby nedošlo k nebezpečí zranění, nikdy nenechávejte odpojené rameno kulového kloubu nezajištěné uvnitř vozidla.

Poznámka:  Pokud rameno kulového kloubu nepoužíváte, vždy jej demontujte a zajistěte jej pomocí popruhu k oku na pravé straně vzadu v zavazadlovém prostoru.
Demontáž ramena kulového kloubu
Missing Image
 • Odpojte přívěs.
 • Sejměte ochranné víko. Zasuňte klíč a odemkněte otočením proti směru hodinových ručiček.
 • Vytáhněte klíč s vložkou zámku.
 • Posuňte páku 1 doleva a podržte ji v této poloze. Pak stiskněte páku 2 vpřed a demontujte rameno kulového kloubu vytažením vzad.
Po tomto odemčení můžete rameno kulového kloubu kdykoli zasunout zpět.
Missing Image
 • Vložte zátku.
Missing Image
 • Vložte kryt zespodu, až se zachytí.
Montáž ramena kulového kloubu
Missing Image
 • Demontujte kryt (v závislosti na variantě modelu) ze zadního nárazníku. Uchopte kryt zespodu a oběma rukama jej opatrně stáhněte dolů.
Missing Image
 • Vytáhněte zátku.
Missing Image
  POZOR:  Montáži ramena kulového kloubu je třeba věnovat mimořádnou péči, protože na ní závisí bezpečnost vozidla i přívěsu.
  POZOR:  Rameno tažného kloubu je možné zasunout pouze při úplném odemčení.

 • Vložte rameno kulového kloubu vodorovně a zatlačte je dopředu, až se zamykací mechanizmus zachytí. (Nedržte ruku blízko zamykacího mechanizmu.)
 • Rameno kulového kloubu se automaticky uzamkne Páka 1 musí být ve své původní poloze (pravá strana).
 • Zamknutí klíčem: Vložte klíč s vložkou zámku a otočte jej ve směru hodinových ručiček. Vytáhněte klíč.
Missing Image
 • Zakryjte zamykací mechanizmus ochranným víkem.
Údržba
  POZOR:  Před mytím vozidla párou odmontujte rameno kulového kloubu a sedlo chraňte zátkou.

Udržujte tažné zařízení v čistotě. Pravidelně namažte zámek grafitem.