Během prvních 1 500 km nejezděte příliš ostře. Měňte Často rychlost a zavČas přeřazujte na vyĄĄí převodové stupně. Nepřetěžujte motor.
Nové pneumatiky potřebují záběhovou vzdálenost asi 500 km. Během této doby mŻže vozidlo vykazovat odliĄné jízdní charakteristiky. Proto během prvých 500 km nejezděte příliš ostře.
Je-li to možné, měli byste se prvních 150 km ve městě a prvních 1 500 km na dálnicích vyhýbat prudkému brzdění.
Po ujetí 1 500 km můžete postupně zvyšovat výkon vozidla až po maximální povolenou rychlost.
Přejeme vám bezpeČnou a radostnou jízdu vaĄím vozidlem Ford.