POZOR:  Jakékoliv nepatřičné změny na elektrickém nebo palivovém systému vozidla mohou ohrožovat bezpečnost vozidla, protože mohou vyvolat nebezpečí požáru nebo způsobit poškození motoru. Veškeré práce zahrnující tyto systémy nebo výměnu relé a vysokoproudových pojistek si nechte provádět u odborníků.

Missing Image
ARozvodná skříňka baterie
BCentrální rozvodná skříňka
Rozvodná skříňka baterie
Missing Image
Pro kontrolu nebo výměnu pojistky musíte napřed stáhnout kryt baterie 1. Potom sejměte uvolněním úchytu a zvednutím kryt pojistkové skříňky 2.
Uvnitř rozvodné skříňky najdete schéma pojistek.
Centrální rozvodná skříňka
Řízení na levé straně
Missing Image
Centrální rozvodná skříňka je umístěna za odkládací přihrádkou pod přístrojovou deskou. Vyjměte odkládací přihrádku tak, že ji otevřete a vytáhnete ven.
Při zpětné instalaci vložte odkládací přihrádku do otvoru a zatlačte, až ucítíte, že zapadla.
Nálepka se schématem pojistek umístěná na vnější straně odkládací přihrádky vám pomůže identifikovat pojistky.
Řízení na pravé straně
Missing Image
Centrální pojistková skříňka je umístěna za odkládací přihrádkou. Pro demontáž odkládácí přihrádky ji otevřete a stlačte páku vzadu vlevo. Stiskněte boky směrem dovnitř a vytáhněte odkládací přihrádku ven.
Pro zpětnou montáž odkládací přihrádky ji vložte do otvoru a stlačte páku vpravo, dokud neucítíte, že zapadla.
Nálepka se schématem pojistek, umístěná na vnější straně demontované odkládací přihrádky, vám pomůže identifikovat pojistky.