Vozidla s automatickou převodovkou
Missing Image
  POZOR:  Nikdy netáhněte vozidlo s automatickou převodovkou vyšší rychlostí než 50 km/h nebo na větší vzdálenost než 50 kilometrů.

Je-li nezbytné táhnout vozidlo na větší vzdálenost, musí se zvednout hnací kola tak, aby se nedotýkala vozovky.