Všechna vozidla
  POZOR:  Klíč zapalování u taženého vozidla musí být v poloze II, aby řízení, směrová světla a brzdová světla byla plně funkční. Protože posilovač brzd a posilovač řízení s vypnutým motorem nefungují, budete muset vynakládat větší sílu na brzdový pedál a na volant. Proto zachovávejte větší odstup z důvodu zvětšené brzdné dráhy a obtížnějšího řízení.

Poznámka:   Dodržujte bezpečnostní předpisy platné pro tažení vozidla v závislosti na zemi.
Při tažení se vždy rozjíždějte pomalu a plynule bez trhání taženým vozidlem. Nadměrné napětí tažného lana může mít za následek poškození obou vozidel.
Vozidla s automatickou převodovkou
  POZOR:  Nikdy netáhněte vozidlo s automatickou převodovkou vyšší rychlostí než 50 km/h nebo na větší vzdálenost než 50 kilometrů.   Viz   Přeprava vozidla
  POZOR:  Nikdy netáhněte vozidlo dozadu s otáčejícími se hnacími koly. Nedodržení tohoto pokynu může mít za následek poškození automatické převodovky.

Je-li taženo vozidlo s automatickou převodovkou, volicí páka musí být v poloze N (neutrál).