POZOR:  Systém elektronického zapalování pracuje s vysokým napětím. Nikdy se nedotýkejte těchto součástí s běžícím motorem nebo se zapnutým zapalováním.
  POZOR:  Před zahájením práce v motorovém prostoru se musí vypnout zapalování. Za určitých provozních podmínek může ventilátor chlazení pokračovat v chodu i několik minut po vypnutí motoru. To je zcela normální. Dávejte pozor, aby se ventilátor nedostal do kontaktu s prsty nebo oděvem, jako například s kravatou nebo šálou.

 • Pravidelně kontrolujte a doplňujte provozní kapaliny.
 • Kontrolujte tlak v pneumatikách.
 • Zkontrolujte brzdy a světla, zda pracují správně.
 • Zkontrolujte výstražné a indikační kontrolky.
Každý den zkontrolujte
 • Funkčnost všech vnějších a vnitřních světel, a ujistěte se, že jsou všechny kryty čisté.
Při tankování zkontrolujte
 • Hladinu motorového oleje
 • Hladinu brzdové kapaliny
 • Hladinu kapaliny ostřikovače
 • Tlak v pneumatikách a jejich stav (pouze za studena)
Jednou za měsíc zkontrolujte
 • Hladinu chladicí kapaliny motoru (studený motor)
 • Sestavy, trubky, hadice a zásobníky, zda nemají netěsnosti
 • Hladinu kapaliny posilovače řízení
 • Funkci klimatizace
 • Funkci parkovací brzdy
 • Funkci houkačky