Otvírání kapoty
Missing Image
  POZOR:  Po otevření kapoty klíč ihned vyjměte.

Kapota se musí otvírat zvenku.
Sklopte znak Ford na mřížce chladiče na stranu. Vložte klíč do zámku na mřížce chladiče.
Otočte klíčem napřed proti směru hodinových ručiček 1. Nadzvedněte lehce kapotu a pro otevření kapoty otočte klíčem plně ve směru hodinových ručiček 2. Kapota je držena zvedacími válci plněnými plynem.
Zavírání kapoty
Missing Image
Při zavírání kapotu spusťte dolů a z výšky asi 20 - 30 cm ji nechte zapadnout do úchytu.
Vždy se ujistěte, že je kapota řádně zajištěna.