POZOR:  Nepoužívejte přísady do oleje ani jiné prostředky k ošetřování motoru. Nejsou nutné a za jistých okolností mohou vést k poškození motoru, na které se nevztahuje záruka Ford.

Nové motory dosahují normální spotřeby oleje až asi po 5 000 km (3 000 mílích).
Zajistěte, aby vozidlo stálo na rovném podkladu. Před nastartováním motoru zkontrolujte stav motorového oleje. Jestliže motor běžel, vypněte jej a před kontrolou počkejte několik minut, až olej steče zpět do olejové vany. Vytáhněte měrku, otřete ji čistou látkou nepouštějící vlákna, znovu ji zcela zasuňte a ještě jednou vytáhněte.
Je-li hladina mezi značkami, není třeba olej doplňovat. Hladina horkého oleje může o několik milimetrů překročit značku MAX v důsledku teplotní roztažnosti.
Je-li hladina u značky MIN, doplňte olej splňující specifikaci Ford. Přibližně 0,5 - 1,5 litru motorového oleje (v závislosti na motoru) vyvolá zvýšení olejového filmu na měrce ze značky MIN na MAX.
Missing Image
ADuratec-HE/SCi
BDuratec-VE/ST
CDuratorq-TDDi/TDCi
Doplňujte olej jen po horní značku (MAX).
Víko plnicího hrdla motorového oleje
Missing Image
Otvírá se otočením proti směru hodinových ručiček a vytažením. Neotvírejte uzávěr, dokud motor běží
Plnicí hrdlo se zavírá otočením víka ve směru hodinových ručiček až po zaklapnutí.
Výměna motorového oleje
Používejte motorový olej Ford/Motorcraft Formula E SAE 5W-30. Je možno použít i alternativní motorové oleje s viskozitou SAE 5W-30 splňující požadavky specifikace Ford WSS-M2C913-B.
Doplňování motorového oleje
Nemůžete-li si opatřit olej vyhovující těmto specifikacím, musíte v závislosti na okolní teplotě použít olej s viskozitou SAE 5W-30, SAE 10W-40 nebo SAE 5W-40, splňující požadavky buO specifikace ACEA A1/B1, nebo ACEA A3/B3. Použití těchto olejů může mít za následek delší dobu startování motoru, snížení výkonu motoru, zvýšení spotřeby paliva a zvýšení úrovní emisí.